100 words – Neil Gaiman

•7 mayo, 2016 • Dejar un comentario

A hundred words to talk of death?
At once too much and not enough.
My plans beyond that final breath
are currently a little rough.

The dying thing comes on so slow:
reluctance to get out of bed
is magnified each day and so
transmuted into dead.

I dream of dying all alone,
nobody there to watch me pass
nothing remains for me to own,
no breath remains to fog the glass.

And when I do put down my pen
my memories will fly like birds.
When I am done, when I am dead,
and finished with my hundred words.

Anuncios

Citas (45)

•2 noviembre, 2015 • Dejar un comentario

Isn’t that strange? It’s a thing that I do, that I’ve done for my whole life: I don’t want to take the risk of feeling good about myself, because I’m afraid that I’ll get complacent, or arrogant, or someone will discover the Truth that my Depression tells me: I’m not that great and I don’t deserve to feel good about myself.

Wil Wheaton.

The day the saucers came – Neil Gaiman

•27 octubre, 2015 • Dejar un comentario

That Day, the saucers landed. Hundreds of them, golden,
Silent, coming down from the sky like great snowflakes,
And the people of Earth stood and
stared as they descended,
Waiting, dry-mouthed, to find out what waited inside for us
And none of us knowing if we would be here tomorrow
But you didn’t notice because

That day, the day the saucers came, by some some coincidence,
Was the day that the graves gave up their dead
And the zombies pushed up through soft earth
or erupted, shambling and dull-eyed, unstoppable,
Came towards us, the living, and we screamed and ran,
But you did not notice this because

On the saucer day, which was zombie day, it was
Ragnarok also, and the television screens showed us
A ship built of dead-men’s nails, a serpent, a wolf,
All bigger than the mind could hold,
and the cameraman could
Not get far enough away, and then the Gods came out
But you did not see them coming because

On the saucer-zombie-battling-gods
day the floodgates broke
And each of us was engulfed by genies and sprites
Offering us wishes and wonders and eternities
And charm and cleverness and true
brave hearts and pots of gold
While giants feefofummed across
the land and killer bees,
But you had no idea of any of this because

That day, the saucer day, the zombie day
The Ragnarok and fairies day,
the day the great winds came
And snows and the cities turned to crystal, the day
All plants died, plastics dissolved, the day the
Computers turned, the screens telling
us we would obey, the day
Angels, drunk and muddled, stumbled from the bars,
And all the bells of London were sounded, the day
Animals spoke to us in Assyrian, the Yeti day,
The fluttering capes and arrival of
the Time Machine day,
You didn’t notice any of this because
you were sitting in your room, not doing anything
not even reading, not really, just
looking at your telephone,
wondering if I was going to call.

Neil Gaiman

José María Fonollosa – Avinguda del Marquès d’Argentera 1

•19 julio, 2015 • Dejar un comentario

No me gusta quién soy ni cómo soy.
Quisiera en verdad ser alguien distinto.
Liberarme de mí, del yo que ostento.
Vivir una vida como aquellas
que uno advierte que admiran una flor,
un ave. Incluso un ser humano a veces.
Me cambiaría al punto por aquel
capaz de sonreír a un nuevo día.
Desearía no ser yo más tiempo.

Calvin & Hobbes (13)

•21 mayo, 2015 • Dejar un comentario

ch131017

Citas (44)

•19 enero, 2015 • Dejar un comentario

Remember when we were younger, and we’d start planning our Friday nights on Tuesday?
Remember those big plans, to go out to a club, or a concert, or a show, and find some hot member of the opposite sex, and take them home?
Yeah, me neither.

Wil Wheaton – “It’s friday, I’m in love”

Ke Koraka

•9 enero, 2015 • Dejar un comentario

Ma ke aumoe pouliuli, ia’u i nalu a luluhi
Ma na mea kahiko loa, ane nalo aku no,
Kimo au la, ane moe, hikilele i ka lohe
I ka mea me he kikoni i koni ma ka puka o’u,
He malihini wahi au, i koni ma ka puka o’u,
Oia wale iho no.

Paa no ia’u la ka malama, oia hoi o Dekemaba,
Pi ke ahi, a hoea me he ano lapu no;—
Eehia! i ao koke? imi u’a au i oki
Kuu kaumaha no kuu iwa i nalo ae la, no Lenoa,
No kuu iwa i kapa ia e na anela, o Lenoa,
Ia’u he inoa huna loa.

Kamumumu no na pale uliuli o ko’u hale;
Ilihia kuu uhane i na hia kamahao—
Kapalili no kuu houpo! i maha’e ke koni iloko,
Pane au he malihini nei ma ka puka o’u,
Malihini e noi ana e komo ma ka puka o’u,
Oia wale iho no.

A i kuu pohala ae la, noi au la e hai mai la
“I kou ano, kou inoa, oe anei o kuu Lenoa?
Oi au e moe ana, ku mai oe e koni ana,
Koni palanehe ole, koni ma ka puka o’u,
Aue lohe ole au la,” ua wehea ka puka o’u,
Pouli! oia wale no.

Kilo au i ka pouli, ku makou a ane maule!
Anoano! haohao au la, hia lua ole no.
Mau no nae ke anoano, a polio panopano!
Hanuia me he leo, o ka inoa o Lenoa,
Hanu au la, e Lenoa! kupinai la, e Lenoa!
Oia wale iho no.

Hoi au i kuu keena, uluhia i ka wela,
Lohe hou la i ke koni, koni oi aku no;
Oiaio! he kakani mau kuu puka aniani;
Huli au la i akaka keia ouli kamahao,
Hamau iki a akaka keia ouli kamahao,
He makani wale no.

Wehe au la i ka puka, komo me he mea mahuka
He Koraka kino nui no ka wa kahiko no.
Ole oia i kunou la, ole hoi i noho la,
Kau la me he mea haaheo iluna o ka puka o’u,
Kau la ma ke kii mabela iluna o ka puka o’u,
Kau la wale iho no.

Mama iki kuu kaumaha, aka iki no kuu waha,
Ma kuu nana i ka manu i ku ma oi imua o’u;
Manu poo olohelohe, ole paha wiwo oe;
E Koraka, mea kahiko e auwana’na ma ka po,
Owai kou inoa haku ma kou home ma ka po?
Pane oia, “Nalo loa.”

Haohao i kona pane, pane me he mea uhane,
Leo manu pane lea me he ano ike no!
No’u ka oli no ka ike i ka manu ano miki,
E kau mahaoi ana iluna o ka puka o’u,
Kau la ma ke kii mabela iluna o ka puka o’u,
Meia inoa “Nalo loa.”

Hia au la no ka lono ia pane pili pono,
Kona ike paha keia, kona ike wale no,
I ao ia e ka haku i hau ino o kipaku,
A lohea a paa ia inoa me he inoa kanikau,
A paa loa ia inoa me he inoa kanikau,
Nalo, Nalo, “Nalo loa.”

Oi i ola ae kuu eha, kau no au i noho bela
Ma ke alo o ka manu me ke kii mabela o’u;
Noho au la ma kuu bela, lilo i ka nalu ae la
I ke ano o ka manu nane no ka wa kahiko no
Manu kino wiwi ino no ka wa kahiko no
Me ia inoa, “Nalo loa.”

Noho au e nalu ana, me ka pane ole ana
I ka manu me ka maka nana wela iloko o’u,
Nalu au la a kuailo me kuu poo kulou a waiho
Ma ka bela Veleveta me ka ipu lama no,
Bela uli Veleveta me ka ipu lama no,
No kuu iwa i nalo loa.

Kuhi au he ahe ala no ka ipu kuai ala
O na Serapima i ku la ma ka papa hehi o’u.
Auwe au la! na ke Akua i hoouna ma lakou la
I ke klosefoma i nalo kuu kaumaha no Lenoa,
Honi i ke klosefoma, hoopoina ia Lenoa;
Pane oia, “Nalu loa.”

Kaula oe! mea ino! manu paha, daimonio!
Mea hoowalewale paha, mea olulo mai ke kai!
Mehameha, wiwo ole! lele mai la i kuu home,
Home neoneo ino, e aloha a hai mai,
Ina, ea. ma Gileada, he lau bama, e hai mai,
Pane oia, “Nalo loa.”

Kaula oe! mea ino! manu paha, daimonio!
Ma ka lani i kau maluna, na ke Akua ola mau
Hai mai i kuu uhane eha, aia anei ma Edena,
E apo au i kuu aloha i kapaia o Lenoa?
Apo i kuu iwa aloha i kapaia o Lenoa?
Pane oia, “Nalo loa.”

Pau ko kaua launa kino, hoi iloko o ka ino,
Me kuu hulu eleele, hoi i kou home pono—
Me au mau kuu mehameha, kuu luuluu, kuu kumakena.
Hee ae mai ke kii mabela iluna o ka puka o’u;
U i kou nuku mai kuu uhane, hee ae mai ka puka o’u,
Pane oia, “Nalo loa.”

Eia ua Koraka a’u la, lele ole, ke kau mau la
Ma ke kii mabela i kau iluna o ka puka o’u.
Kau la me he mea hihiu, me ka maka daimonio
A ke kau la kona aka ma ka papa hehi o’u,
O ua leo, “Nalo loa.”